Reklāma un dizains

 
ALTRIUM SIA ir noslēdzis 2018.gada 12.februārī līgumu Nr.SKV-L-2018/46 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

tālr.: +371 67294841

e-pasts: ant@bigant.lv

 .